Verenigingsnieuws  en mededelingen 

Algemene Ledenvergadering 2019

Woensdag 13 maart 2019

* Plaats: Dorpshuis "De Braempt", Langestraat 22, 7047 AP  Braamt,
* A
anvang: 20.00 uur. 
* Agenda en vergaderstukken: zie webpagina "Verenigingsdocumenten" 

 

Algemene Ledenvergadering 2018
Op vrijdag 2 maart 2018 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Bijzonderheden hierin waren:
- aftreden van de voorzitter Bert Rhebergen
- benoeming nieuwe voorzitter mevr. L (Lia) de Jong
- benoeming nieuwe
penningmeester dhr. H (Hennie) Scheerder
De notulen van deze vergadering kunt u raadplegen (of downloaden) van de website pagina "Verenigingsdocumenten"

Het verslag van deze bijeenkomst is op de pagina "Verenigingsdocumenten" geplaatst.

Verspreiding van Flyers e.d. in de regio 
Help allemaal mee om o.a. door middel van verspreiding van Flyers e.d. de bekendheid van de vereniging en dus het ledenaantal op peil te houden.
Flyers kunt u neerleggen bij uw huisarts, de supermarkt, praktijk voor fysiotherapie, gemeente-of dorpshuis enz. Op elke plek waar mensen bij elkaar komen. 
Flyers aanvragen? Dat kan via het contactformulier, een bestuurslid of een kaderlid.  


GelrePas en Meedoen Arrangement:

Een financiele ondersteuning voor mensen met een minimum inkomen tot 120% van de Bijstandsnorm. De regeling is grotendeels operationeel..

Met ingang van 1 januari 2016 kunnen mensen met een inkomen tot 120% van de Bijstandsnorm (weer) gebruik maken van extra vergoeding door de gemeente waarin zijn wonen. Dit geldt voor mensen uit de gemeente Doetinchem, Montferland (beide Meedoenregeling) en uit de gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar (GelrePas). Beide regelingen zijn vrijwel gelijk.

De vereniging is bij "GelrePas" aangemeld.
De vereniging is ook aangemeld voor het Meedoen arrangement in de gemeente Doetinchem.
Leden uit de gemeente Montferland moeten misschien nog wachten tot begin maart 2016 omdat de regeling bij deze gemeente nog niet operationeel is.  Klik hier voor informatie van de gemeente Montferland.

Houdt de informatie hierover op de website(s) in de gaten.

Voor meer voorlopige informatie klik hier

Documenten van de vereniging

Notulen, het Huishoudelijk Reglement met de contributie bijlage staan ook op de website. Onder het blad "Verenigingsdocumenten" van deze site kunnen deze stukken  worden bekeken of te worden gedownload. De laatste twee kunnen ook worden gevonden op de 'open' pagina "Reglementen en Formulieren"