Aangepast sporten: voor wie en wat is er?

Voor wie?
Alle activiteiten zijn bedoeld voor mensen met een geringe tot ernstige lichamelijke beperking.
Een beperking kan het gevolg zijn van een chronische aandoening, leeftijd, overgewicht, hart-, vaat- of longaandoeningen, gewricht-, spier- of rugproblemen.
Het accent ligt op de activiteiten die nog wel gedaan kunnen worden. “Laten wat niet kan maar doen wat wel kan“.
Voor iedereen geldt dat hij of zij met plezier moeten kunnen bewegen en sportief bezig zijn op een niveau dat bij hen past. De meeste mensen kunnen trouwens nog heel veel dingen wèl.
Het accepteren van eigen en andermans beperkingen maakt dat iedereen bij deze vereniging zich er thuis kan voelen en op zijn of haar eigen niveau kan ‘uitleven’.

Wat wordt er gedaan
De volgende belangrijkste soorten van activiteiten kunnen worden onderscheiden:

  • Zwemmen en aqua-robics (watergymnastiek).
  • Sporten bestaande uit: training van het uithoudingsvermogen, mobiliteit- en stabiliteitsoefeningen, (gymnastiek), coordinatietraining, e.d. deels toegepast in spelsituaties en aangepast volleybal.
  • Yoga

Zwemmen en watergymnastiek (aqua-robics)
Zwemmen is een activiteit die op veel plaatsen bij  V.A.S. “De IJsselstreek” wordt uitgeoefend. Naast banen zwemmen zijn er allerlei lichamelijke oefeningen in het water (watergymnastiek of aqua-robics).
Het oefenen in het water met verhoogde temperatuur, werkt gewricht- en spier ontlastend en voelt aangenaam en bevordert de soepelheid van het lichaam.
Voor slecht ter been zijnde mensen zijn er in de zwembaden vaak hulpmiddelen zoals een zwemlift, rolstoeltoilet en doucherolstoelen. Bij enkele accommodaties is er een beweegbare bodem waardoor de waterdiepte kan worden aangepast aan de wensen van de deelnemers.

Sporten: conditie-, mobiliteits oefeningen en spelvormen
De mobiliteits-, conditie- en cardiotrainingen zijn zo ingericht dat iedereen mee kan doen op eigen niveau. Dat geldt ook voor de verschillende spelvormen, waaronder het aangepast volley- of lijnbal. Daarom geven deze beweeg activiteiten ook veel plezier, wat nodig is om dit vol te blijven houden.

Sport voor longpatienten of mensen met beperkt uithoudingsvermogen
Speciaal voor mensen met ademhalingsproblemen of sterk verminderde conditie is er een aparte groep met een aangepast trainingsprogramma.
Ook hier probeert iedereen op zijn eigen niveau de conditie en de longcapaciteit op peil te houden of te verbeteren. Ook dit gebeurt door middel van conditie-, mobiliteitsoefeningen en spelvormen. Hierbij wordt extra accent gelegd op de ademhaling en ontspanning tijdens en na de oefeningen. Halverwege de training wordt een korte adempauze ingelast. 

Mensen met longklachten bouwen vaak ongemerkt heel veel spanning op in hun lichaam. Door hiervan bewust te zijn kun je dit ook loslaten. Deelnemers merken vaak, dat ze veel meer kunnen, dan ze eerst dachten. Dit geeft weer vertrouwen in het lichaam en in zichzelf.
Deze trainingen zijn ook heel geschikt voor mensen die pas gerevalideerd zijn na bijvoorbeeld hartklachten en verder aan hun conditie willen blijven werken.

Yoga
Iedereen kan meedoen op eigen niveau. Het zijn rustige lessen, waarbij het hele lichaam aan bod komt. De bewegingen zijn afgestemd op het ritme van de adem, waardoor deze soepeler en bewuster verloopt. Tevens is er aandacht voor de stabiliteit. De les eindigt altijd met een algehele ontspanning, die een rustgevende uitwerking heeft.