Covid-19

In verband met Covid-19 zijn er verschillende maatregelen vereist. Omdat deze heel snel kunnen veranderen is het noodzakelijk deze wekelijks, ruim voor de trainingen te raadplegen en waar nodig voor de locatie aan te passen (trainers).

Op de Nieuws-pagina van deze website zijn de meest actuele zaken vermeld. Kijk hier altijd naar!

Genoemde eisen zijn weergegeven in een sportprotocol van NOC/NSF.
In dit protocol zijn ook richtlijnen opgenomen voor de organisatie op de sportlocatie zelf. Ook de gemeente kan specifieke eisen stellen.

Voor de desbetreffende locaties zijn posters gemaakt voor informatieborden op de locatie. Hierop zijn de belangrijkste actuele eisen weergegeven. De posters kunnen worden geprint en ter plaats worden opgehangen.

Houd je ook aan de hygiene maatregelen thuis, voorafgaand aan de lessen en tijdens de lessen.
Deelnemers zijn verplicht zich aan deze maatregelen te houden.

Voorbeeld van een poster t.b.v. de locatie: