Geschiedenis

Hoe het begon…………..

Eind jaren ’60 gingen enkele gehandicapten uit de omgeving van Etten, sporten bij de Gehandicapten Sport Vereniging G.S.V. “De Achterhoek” in Winterswijk. Om meer gehandicapte mensen aan het sporten te krijgen kwam het idee naar voren om in onze regio een nieuwe vereniging op te richten, want het was een hele opgave om elke week naar Winterswijk te gaan.  Zo ontstond het idee om in Etten en omstreken iets nieuws te beginnen.

In oktober 1969 hadden Willy Aalders en Lidy Löverink uit Ulft de taak op zich genomen om eens te polsen in dit gebied of hiervoor animo bestond. De heer L. Geubbels uit Ulft, een goede kennis van Willy Aalders, werd ingeschakeld en met hun kennis van sporten voor gehandicapten en met de wetenschap dat meer mensen uit de regio mee wilden doen, gingen ze aan de slag. Ze vroegen bij de fysiotherapeuten van verpleeghuis
St. Antonia, bij kennissen en collega’s of zij mensen kenden met een lichamelijke handicap en gingen vervolgens deze persoonlijk bezoeken.

Een eigen invaliden sportvereniging
Op 20 januari 1970 werd er een oprichtingsvergadering gehouden in zaal Vink te Etten. De avond werd bezocht door 17 gehandicapten. De heren J. van Otten en G. Lageweyde, bestuursleden van G.S.V. “De Achterhoek”, leidden deze avond. De aanwezigen waren er allemaal over eens dat er een nieuwe sportvereniging moest komen. Als naam voor de vereniging werd gekozen I.S.V. “De IJsselstreek” (Invalidensportvereniging “De IJsselstreek”) en op 25 februari 1970 werd de oprichtingsakte bij de notaris gepasseerd.
 Tegelijk werd besloten om subsidie aan te vragen bij alle gemeenten uit de regio. De eerste financiële steun werd ontvangen van de Rotary Club.

De zaalsporten zouden beginnen in sportzaal Wienwaarden in Terborg. Deze bestonden uit volleybal, gymnastiek en tafeltennis. Fysiotherapeut de heer Rijken uit Doetinchem was de eerste zaalsporttrainer.

Het zwemmen begon in het zwembad “Olde Schole” in Varsseveld en de eerste zwemleraar was de heer G. Tuenter uit Varsseveld. Door uitbreiding van het aantal leden werd al snel een 2e zwemleraar aangesteld, de heer J. Loda uit Gendringen.

Groei en bloei
In de loop der jaren groeide de vereniging uit met een groot aanbod van verschillende sporten voor gehadicapten in de regio.

In 1984 werd de naam dan ook gewijzigd in:
Gehandicaptensportvereniging “De IJsselstreek”.

Clubblad 1991

Omdat naast ‘echte’ gehandicapten ook steeds meer mensen met een veel voorkomende andere beperking a.g.v. een hart- luchtweg- of gewrichtsaandoening e.d., gingen deelnemen werd op 13 oktober 1997 de naam opnieuw aangepast en kreeg de vereniging de huidige naam:
Vereniging voor Aangepast Sporten V.A.S. “De IJsselstreek” .

Ook waren in die periode andere groepen zoals de rolstoeldansers en de longgroep (voorheen patiëntenvereniging van het Astmafonds) binnen de vereniging opgenomen.

In de loop der tijd groeide de vereniging uit over een groot gebied met ca. 14 sportlocaties en circa 20 groepen tussen Varsseveld en Zevenaar en met ruim 350 leden.
Er werd deelgenomen aan recreatieve toernooien in Nederland en daarbuiten maar ook aan inmiddels ontstane wedstrijden en toernooien voor gehandicaptensport op landelijk (top) niveau. Zo had de vereniging ooit twee nederlandse kampioenen bij het aangepast badminton en diverse prijzen bij het rolstoeldansen.

Externe invloeden en veranderingen
Omdat rond de eeuwwisseling de gehandicaptensport steeds meer in de belangstelling kwam ontstonden er plaatselijk, vaak als onderafdeling van een reguliere sportvereniging, sportgroepen die zich toelegden op het aanbieden van aanverwante maar aangepaste sporten in de vorm van
“G-teams” , “senioren-teams” en “+ teams”.

Dit werd steeds meer gestimuleerd en ondersteund door gemeentes, die van hogerhand de opdracht kregen om sport en bewegen voor o.a. mindervaliden en ouderen zelf actief te stimuleren, te ondersteunen of te organiseren.
Dit resulteerde erin dat geleidelijk op meerdere plekken binnen de gemeente sport en beweging goedkoop kon worden aangeboden op een schaal die een regionale vereniging zich niet kon permitteren. Tegelijkertijd werden veel locaties (zalen en zwembaden) geprivatiseerd waarbij in sommige gevallen de huur voor de vereniging flink toenamen. Soms moest zelfs een locatie worden opgegeven. In dezelfde periode moesten vooral de jongere leden met een beperking geleidelijk aan meer gaan werken waardoor zij niet meer overdag konden sporten.

Als gevolg van al deze ontwikkelingen daalde na de eeuwwisseling het aantal leden jaarlijks waarbij het heel lastig was en is om deze trend te stoppen mede a.g.v. de uitgestrektheid van de vereniging:
Van Varsseveld tot Zevenaar op 13 sportlocaties in dat gebied en 14 lesuren per week, in 5 verschillende gemeentes met deelnemers uit circa 10 verschillende gemeentes.
Op dit moment heeft de vereniging ca. 180 leden.

Jubileum
Ondanks dit alles is het een prestatie dat deze vereniging 50 jaar lang in staat is geweest “op eigen benen” dit aanbod van aangepast sporten voor mensen met een beperking te realiseren.

Op 25 februari 2020 bestond de vereniging dan ook 50 jaar!
A.g.v. de risico’s tijdens de Covid besmetting in 2020-2022 kon hier geen aandacht aan worden geschonken maar wordt er aan gedacht dit in 2025 alsnog te vieren.