Verzekering

Vergoeding door Ziektekosten verzekeraar

Vergoeding van contributie door uw Ziektekosten verzekeringsmaatschappij.
In het verleden is de vraag gesteld in hoeverre Ziektekosten verzekeraars de kosten van het sporten als preventieve maatregel, vergoeden.  
Bij drie maatschappijen (Menzis, CZ en VGZ) is navraag gedaan. Het komt erop neer dat deze kosten doorgaans niet worden vergoed tenzij de activiteit loopt via een patienten vereniging en (meestal) tijdelijk is. De regels kunnen echter per jaar veranderen.
Het is daarom verstandig e.e.a. na te gaan bij uw eigen ziektekostenverzekeraar. 

Verzekeringen
Leden zijn in beperkte mate verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Deze verzekering treedt in de meeste gevallen alleen in werking als andere verzekeringen geen vergoeding uitkeren.

De gevolgen van ongevallen tijdens het sporten worden meestal niet vergoed, omdat het meedoen aan een sport altijd een zeker risico met zich meebrengt en deelnemers hiervan op de hoogte zijn (zogenaamde risico aanvaarding).

Overzicht

Ongevallen en WA verzekering VNG (Ver. Ned. Gemeenten)

Verzekering via Gehandicaptensport Nederland