Nieuws

De beperkingen m.b.t. Covid-19 zijn met ingang van eind januari 2022 opgeheven zodat er weer naar hartelust kan worden gesport.

In de maanden mei en juni 2022 zijn voor de locatie Liemerscollege in Zevenaar, de tijden en plaats tijdelijk veranderd i.v.m. de schoolexamens. Kijk hiervoor op de extra informatie onder “Locaties en tijden”